چهارمین جلسه از هم اندیشی های آپان با موضوع: جایگاه برندسازی در مطالعات امکان سنجی پروژه های ساختمانی با حضور: دکتر احمد هادی زاده، معاون سرمایه ‏گذاری و فروش شرکت توسعه ابنیه حافظ ، دکتر سید مهام الدین طباطبایی مدرس دانشگاه کارلتون کانادا و فعال صنعت ساختمان ، اميرحسين نوري پور، مدير توسعه بازار گروه ساختماني معلم با اجرای:دکتر امین نعیم آبادی چهارشنبه 1400.10.22 ساعت 19 برگزار گردید.


مهمانان چهارمین نشست هم اندیشی آپان که با موضوع «نقش برند سازی در مطالعات امکانسنجی» برگزار شد، معتقدند: «در حال حاضر انجام مطالعات امکان سنجی، بیشتر به یک اقدام ظاهری و شکلی تبدیل شده است. به همین دلیل توجه زیادی به آن نمی شود. این درحالی است که هدایت سرمایه گذاری، مسیر ساخت و واگذاری پروژه های ساختمانی به دقت نظر اینگونه مطالعات نیاز دارند. مهمترین عامل در این ناکارآمدی، دانش محدود و تک بعد نگری تدوین کنندگان این گونه مطالعات می باشد.»


نقش برندسازی در مطالعات امکانسنجی


بدون مطالعات دقیق امکان سنجی، برند سازی ساختمان با چالش مواجه است

احمد هادی زاده معاون سرمایه ‏گذاری و فروش شرکت توسعه ابنیه حافظ گفت: «در مطالعات امکانسنجی باید شرایط رقابتی و الزامات برندسازی منظور نظر قرار گیرد و اساساً باید بتواند در سه سطح سازمان یا بنگاه اقتصادی، سبد پروژه و پرتفوی سرمایه گذاری و سطح پروژه ها و فعالیت خرد پوشش ایجاد کند.

وی افزود: «برای حذف رانت ها و واسطه ها که یکی از معضلات افزایش قیمت و فشار دو جانبه به صنعت و خریداران است، ضروری است رویکرد رقابتی و برندینگ توسعه بیابد. اما این منوط به ارائه رئوس معقول و منطقی در سرمایه گذاری است که الزاماً از یک مطالعه امکان سنجی کارآمد بیرون می آید.»


برندینگ و هویت بخشی تخصصی مجتمع های مسکونی، اداری، ویلایی، تجاری | هلدینگ طاها


کارفرمایان و سرمایه گذاران اهمیت امکان سنجی را درک نکرده اند

امیر حسین نوری پور مدير توسعه بازار گروه ساختماني معلم با بیان این مطلب که کارفرمایان و سرمایه گذاران هنوز به اهمیت امکان سنجی پی نبرده اند، گفت: «پروژه های متعددی در صنعت ساختمان شروع به فعالیت می کنند که پس از انجام بخشی از فعالیت های اجرایی، کارفرمایان به مرور به اشتباه محاسباتی اولیه خود پی می برند و به دنبال چاره می گردند و این موضوع در پروژه های انبوه سازی ، تجاری و اداری مشهودتر است.» 

نوری پور ادامه داد: «در کنار باور کارفرمایان، انجام مطالعات امکان سنجی نیازمند صرف زمان، هزینه کافی و بکارگیری نیروهای متخصص دارای تجربه است که به دلیل عدم تخصیص این سه عامل، امکان سنجی ها دارای کارآمدی مطلوبی نیستند.»نیاز و خواست مشتری بایستی مبنای گزارش امکانسنجی قرار گیرد

امین نعیم آبادی رئیس هیأت مدیره گروه آپان با تأکید بر لزوم دقت نظر به نیاز و خواست مشتری گفت: «در بررسی امکان سنجی و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی، می باید به صروت همزمان به موضوعایی چون سرفصل های هزینه ای و درآمدی و نهایتاً محاسبه خروجی هایی مانند ROI، IRR و NPV و ... پرداخته شود.»

وی تصریح کرد: «زمانی این خروجی ها دقیق و مثمر ثمر است که بر مبنای مطالعات دقیق مکان یابی و توجه به دغدغه های مشتری صورت پذیرد.»


حضور مشاور برندسازی، الزامی برای صنعت ساختمان است

سید مهام الدین طباطبایی، مدرس دانشگاه کارلتون کانادا و فعال صنعت ساختمان با اشاره به لزوم طبقه بندی شرکت های تولیدی و انبوه سازی گفت: «در کشورهای پیشرفته اگر کسی به دنبال مسکن اقتصادی، لوکس یا لاکچری باشید می داند به کدام شرکت مراجعه کند. اما فعلاً این شرایط در ایران مغفول باقی مانده است.»

 طباطبایی افزود: «برندسازی شامل زنجیره ای از اقدامات است که از مرحله مکان یابی و امکانسنجی شروع می شود و این روند حتی مرحله مدیریت بهره برداری را هم شامل می شود. از این رو ضروری است که شرکت ها و فعالان متخصص برندسازی همانند سایر مشاوران پروژه، از ابتدا در کنار کارفرمایان قرار گیرند.»


برندینگ و هویت بخشی تخصصی مجتمع های مسکونی، اداری، ویلایی، تجاری | هلدینگ طاها


همچنین در ذیل می توانید خلاصه مباحث و فیلم های هم اندیشی های گروه آپان را مشاهده فرمایید:

1- اولین هم اندیشی گروه آپان : برندسازی یا برندینگ در صنعت ساختمان

2- دومین هم اندیشی گروه آپان : برند و ارزش افزوده در ساختمان

3- سومین هم اندیشی گروه آپان : برندسازی یا لاکچری سازی در صنعت ساختمان

5- پنجمین جلسه از هم اندیشی های آپان با موضوع: تأثیر برند شخصی در اعتبار برند ساختمان

6- ششمین جلسه از هم اندیشی های آپان با موضوع: جایگاه کارگزاران فروش در صنعت ساختمان

7- هفتمین نشست گروه آپان با موضوع باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران