پیام مدیر عامل هلدینگ طاها

پیام دکتر امین نعیم آبادی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در خصوص روند رو به رشد تعالی سازمانی گروه طاها و پروژه های بهبود در دست اقدام :

دکتر امین نعیم آبادی - مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها - گروه طاها


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

تعالی و کمالجویی در انسانها امری فطری و ذاتی بوده که خداوند متعال در آفرینش کائنات آن را در نهاد و غریزه بشریت سرشته است. امروزه که سیر تکامل تدریجی جوامع بشری و رشد تکنولوژیها و فناوری های نوین ارتباطی ، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و ساختار نظم نوین جهان کنونی را رقم زده است ، سازمانها و شرکت ها نیز در فضای کسب و کار خویش با رقابت و چالشهای روزمره فراوانی به منظور بقاء و سرآمدی مواجه می باشند و همین امر سبب گردیده تا در دنیای امروز شاهد رشد و توسعه روز افزون علوم و ابزارها و سامانه های مدیریتی در حوزه های مختلف از جمله مدلهای تعالی و سرآمدی سازمانی باشیم. اینجانب و کلیه همکارانم نیز با عنایت به تنوع و توسعه فناوریهای صنعت ساختمان کشور ، فضای کسب و کار ، فعالیت رقبا و نیاز و دیدگاه مشتریان ، بر پایه اهداف کلان تدوین شده، مسیر تعالی را بر مبنای مدل EFQM از سال 1388 آغاز نمودیم که دستیابی به اهداف در راستای سرآمدی و تبدیل شدن به مجموعه ای پیشتاز را در زنجیره صنعت ساختمان در ادامه مسیر می بینیم و در این راستا با بهره گیری از نیروهایی جوان ، متعهد ، متخصص و تحلیلگر و همچنین تدوین برنامه های کلان شرکت در حوزه های مختلف از جمله بازار تولید ، بازاریابی و فروش ، مالی و سرمایه گذاری ، منابع انسانی و ... این مسیر را جهت حفظ و ارتقای منابع کلیه ذینفعان دنبال می نماییم.
لذا با توکل به خداوند متعال و تعهد و تلاش کلیه همکاران که همواره یاری گر مجموعه در این مسیر بوده اند ، امید آن را داریم تا با حرکتی ساختار یافته ، زمینه های رشد و شکوفایی ظرفیت های موجود در راستای تحقق آرمانها و چشم انداز بلند مدت ، همسو با اعتلا و آبادانی میهن عزیزمان بیش از پیش فراهم آید.

دکتر امین نعیم آبادی