مدیریت پروژه های فنی مهندسی - اجرایی

مشارکت در ساخت، مدیریت پیمان پروژه مسکونی اداری تجاری | هلدینگ طاها

به گزارش دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | هلدینگ طاها:

همانطور که در بخش شرح خدمات دپارتمان اجرایی و مجری ذیصلاح نظام مهندسی و انبوه سازی روش های مختلف همکاری هلدینگ طاها عنوان شد، این شرکت آمادگی همکاری با شرکت ها، سرمایه گذاران، مالکین و انبوه سازان را در روش های مختلف دارد.


پروانه مجری نظام مهندسی | هلدینگ طاها


برای شروع هر پروژه ای، حیاتی ترین اقدام تهیه گزارش جامع امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی است، اما امکان سنجی چیست؟

امکان سنجی یک تجزیه و تحلیل است که کلیه فاکتورهای مربوط به پروژه را شامل می شود از جمله ملاحظات اقتصادی، فنی، حقوقی و برنامه ریزی. تا بتوانید احتمال موفقیت در اجرای پروژه را مشخص کنید. مدیران پروژه از مطالعات امکان سنجی برای تشخیص جوانب و منافع انجام یک پروژه قبل از اینکه وقت و هزینه زیادی را در آن سرمایه گذاری کنند ، تشخیص دهند. مطالعات امکان سنجی همچنین می تواند به مدیریت شرکت اطلاعات مهمی را ارائه دهد که می تواند مانع از ورود شرکت کورکورانه به مشاغل پرخطر شود.

برای مطالعه بیشتر در خصوص امکان سنجی یا ثبت درخواست تهیه گزارش طرح توجیهی فنی و اقتصادی به بخش های زیر مراجعه نمایید:


امکان سنجی، تحقیقات بازار و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی | هلدینگ طاها


مجری ذیصلاح حقوقی ساخت و ساز برای انواع پروژه های ساختمانی و عمرانی ، از جمله خدماتی است که در هلدینگ طاها انجام میشود، مهندسین صاحب صلاحیت مجری ما با داشتن تجربه کافی و مجوزهای لازم از ابتدای پروژه ساخت و ساز تا انتها و اجرایی شدن آن وظایف خود را دقیق، متعهدانه و با کیفیت بالا انجام میدهند.

ارائه خدمات مجری ذیصلاح حقوقی در هلدینگ طاها، بدون واسطه و کاملا بصورت مستقیم با مالکین، سازنده ها و مهندسان انجام میشود و ما برای اجرای پروژه های عمرانی سهیمه اختصاصی خود را داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مجری ذیصلاح نظام مهندسی و یا درخواست پروانه مجری نظام مهندسی به لینک های زیر مراجعه نمایید:


روش های اجرای پروژه و پروانه مجری ذیصلاح نظام مهندسی توسط هلدینگ طاها

خلاصه اطلاعات برخی از پروژه هایی که شرکت و پرسنل توانمند و متخصص گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در قالب هایی همچون : امکانسنجی و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ، پیگیری مراحل اداری و قراردادی ، فنی - اجرایی و عملیات ساخت، مشارکت در ساخت، مدیریت پیمان، برگه مجری ذیصلاح نظام مهندسی، نوسازی ، دکوراسیون داخلی و محوطه سازی در آنها اثرگذار و اقدام به فعالیت نموده اند در ذیل درج می گردد :