پروژه های فنی مهندسی - اجرایی | هلدینگ طاها

به گزارش دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:

همانطور که در بخش شرح خدمات دپارتمان اجرایی و مجری ذیصلاح نظام مهندسی و انبوه سازی روش های مختلف همکاری گروه طاها عنوان شد، این شرکت آمادگی همکاری با شرکت ها و سرمایه گذاران را در روش های مختلف دارد.

گروه طاها-تماس با ما

خلاصه اطلاعات برخی از پروژه هایی که شرکت و پرسنل توانمند و متخصص گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در قالب هایی همچون : امکانسنجی و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ، پیگیری مراحل اداری و قراردادی ، فنی - اجرایی و عملیات ساخت ، برندسازی و برندینگ ، بازاریابی و فروش ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی و محوطه سازی در آنها اثرگذار و اقدام به فعالیت نموده اند در ذیل درج می گردد :