چشم انداز

چشم انداز هلدینگ طاها

هر چشم انداز با رهبری چشم اندازنگر و دور‌اندیش (visionary leader) آغاز می‌شود که قادر به ایجاد تصاویر ذهنی و کلامی از وضعیت‌های مطلوب آینده است؛ هم‌چنین، مهم است که این رهبران چشم اندازنگر و دور‌اندیش، چشم اندازهای خود را با شرکای خود، مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارکنان به اشتراک بگذارند.

چشم‌انداز اظهارنامه‌ای است که در آن اهداف سازمان مورد اشاره قرار گرفته است. این گزاره می‌تواند به‌صورت راهنمایی برای کسب‌وکارها عمل کند و مسیر معینی را برای رشد و دست‌یابی به اهداف برای کارکنان فراهم کند. 


چشم انداز هلدینگ سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها به شرح ذیل است :

  • خوشنام در بازار ساخت و ساز
  • متعالی در سیستم های مدیریتی و بهره ور در عملیات و فناوری
  • سرآمد در سودآوری و تنوع حوزه های فعالیت ها
  • همکار با شرکای داخلی و بین المللی
  • امین زنجیره کامل صنعت ساختمان از مطالعات اولیه تا فروش و بهره برداری