ماموریت و ارزش های بنیادین هلدینگ طاها

ماموریت و ارزشهای بنیادین گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها

چرا ارزشها مهم هستند؟

ارزشهای بنیادین کسب‌وکار مهم هستند، زیرا:

  • ارزش، پایه‌ای برای ایجاد انگیزه و روحیه سلحشوری در افراد است.
  • بر ادراک ما تأثیر می گذارد.
  • ارزش کمک می‌کند تا بفهمیم چه چیزی باید باشد یا چه چیزی نباید باشد.
  • حاوی تفاسیر درست یا غلط است.
  • ارزشها بر نگرشها و رفتار تأثیر می‌گذارند.
  • نشان می دهد که رفتارهای خاصی در مورد نتایج بر سایر رفتارها ترجیح داده می شود.
  • به اعضای یک سازمان اجازه می دهد تا به طور هماهنگ با یکدیگر تعامل داشته باشند.
  • دستیابی به اهدافی را که دستیابی به آنها به صورت فردی غیرممکن است، آسان تر می کند.
  • آنها راهنمای زندگی ما هستند و ما را به سمت آنچه می خواهیم باشیم هدایت می کنند.
  • ارزش‌ها و اخلاقیات نه تنها می‌توانند انسان را راهنمایی کنند، بلکه الهام‌بخش و برانگیخته، انرژی و شوق زندگی و انجام کاری معنادار می‌دهند


ماموریت و ارزش های بنیادین گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها به شرح ذیل است :

زنجیره ارزش گروه طاها در صنعت ساختمان شامل آموزش ، امکانسنجی و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ، تأمین زمین ، توسعه اراضی ، تأمین مالی پروژه ، مدیریت ساخت پروژه ، برند سازی و هویت بخشی ، بازاریابی و فروش و راه اندازی و بهره برداری است.