امکان سنجی، تحقیقات بازار و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی

امکانسنجی و تهیه طرح جامع توجیهی فنی و اقتصادی


به گزارش دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:

امکان سنجی-امکانسنجی- توجیهی فنی و اقتصادی-مطالعات اقتصادی-مطالعات بازار-گروه طاها


ایجاد هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است. چه بسیار سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی که توسط بخش های دولتی و یا خصوصی در بخش صنعت ساختمان صورت می گیرد بدون انجام مطالعات امکان سنجی بوده و این امر باعث گردیده تا پروژه های بیشماری امروز نیمه تمام رها شوند و یا پس از ساخت و اتمام پروژه در دست سرمایه گذاران آن مانده است بدون اینکه حتی بدانند پروژه درحال ساخت آنها پاسخگوی کدام نیاز جامعه است و برای چه هدفی ساخته می شود.

با افزایش روز افزون اطلاعات عموم جامعه از سرمایه گذاری هوشمندانه و همچنین سیستم های مدیریتی اقتصادی دیگر زمان ریسک ساخت پروژه های بدون مطالعه امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی سر آمده است.
این مجموعه با رویکرد نوین اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه توانسته است این خلاء را با استفاده از همکاران توانمند خود در بخش اقتصاد پر نموده و نوید یک فعالیت اقتصادی پویا و چابک را در عرصه صنعت ساختمان بدهد.

گروه طاها-تماس با ما-فرم خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی

در بخش مطالعات قبل از اجرای پروژه هدف نهایی از تعریف هر پروژه سرمایه گذاری ، نیل به بیشترین بازده در کوتاهترین زمان ممکن است. ورود به هر سرمایه گذاری اقتصادی در بخش ساخت و ساز ، بدون انجام مطالعات دقیق در زمینه انتخاب زمین ، طرح اولیه و توسعه ای پروژه ، انواع کاربری ها و دست یابی به موفقیت منجر نخواهد بود .

امکان سنجی-امکانسنجی- توجیهی فنی و اقتصادی-مطالعات اقتصادی-مطالعات بازار-گروه طاها

دپارتمان تخصصی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در زمینه تحقیقات و مطالعات قبل از شروع به اجرای پروژه و تدوین طرح امکانسنجی و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی مجموعه ای از مطالعات زیر را به انجام می رساند:
۱- بررسی و شناخت محیط داخلی پروژه (زمین، ساختمان و کاربری، شناخت فضاها و خدمات قابل ارائه در پروژه)
۲- شناخت محیط پیرامونی پروژه (بررسی موقعیت شهری پروژه، دسترسی ها، شبکه ها و بررسی امکانات و زیرساخت های شهری )
۳- شناخت محیط اقتصادی- اجتماعی پروژه (مطالعات دموگرافیک و اقتصادی شهر)
۴- آنالیز اقتصادی پروژه براساس مدل کاربری و نرخ های اجاره و فروش و پیش فروش (برآورد درآمد، تهیه صورت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه و برآورد  شاخص های  IRR ،NPV و تهیه BP  )
۵- تحلیل حساسیت بر مبنای عوامل تأثیر گذار
۶- آنالیز S.W.O.T ( تهیه برنامه استراتژیک شناسائی نقاط قوت ، ضعف و تهدیدها و فرصتهای پروژه )

همچنین در مرحله ساخت نیز این بخش مطالعات اقتصادی بر اثر تغییرات مداوم بازار و شرایط اقتصادی می تواند گزارشات خاص به منظور تغییر سیاست های فروش و ایجاد بیشترین انتفاع در مدل های مختلف فروش را فراهم نماید و در همین راستا در تلاش است تا سرمایه گذاران ساختمانی را در کوتاهترین بازه زمانی به حداکثر انتفاع برساند .

در بخش مقالات مجله اینترنتی تلاش نمودیم شما را با فرآیند امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی آشنا نماییم و منابع مناسبی را برای مطالعه و رشد دانش شما در این زمینه فراهم آوریم.