پروژه های هلدینگ سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها

پروژه های گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در بخش های امکان سنجی و مطالعات اقتصادی، فنی و اجرایی ، برندینگ و بازارایابی و فروش ، مدیریت راه اندازی بهره برداری و رونق بخشی ، مدیریت ساختمان های مسکونی اداری تجاری تعریف می گردند. در این بخش شما می توانید با کلیک بر روی عنوان هر سرفصل پروژه های انجام شده و در حال اجرا را مشاهده فرمایید.گروه طاها-تماس با ما