مجری ذیصلاح نظام مهندسی

مجری ذیصلاح حقوقی ساخت و ساز برای انواع پروژه های ساختمانی و عمرانی ، از جمله خدماتی است که در گروه طاها انجام میشود، مهندسین صاحب صلاحیت مجری ما با داشتن تجربه کافی و مجوزهای لازم از ابتدای پروژه ساخت و ساز تا انتها و اجرایی شدن آن وظایف خود را دقیق ، متعهدانه و با کیفیت بالا انجام میدهند.

ارائه خدمات مجری ذی صلاح حقوقی در گروه طاها ، بدون واسطه با مالکین ، سازنده ها و مهندسان انجام میشود و ما برای اجرای پروژه های عمرانی سهیمه اختصاصی خود را داریم.