گروه تامیناتور ، از سال 1382 در زمینه تامین مواد و مصالح مورد نیاز در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی شروع به فعالیت نموده است و همینک با ری برندینگ خود در سال 1400 به عنوان بازوی تخصصی گروه طاها شرایط جدیدی را طی می نماید.