فرم ثبت نام در دوره های آموزشی


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی آکادمی طاها فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید


  • {{value}}
نام دوره آموزشی را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

آدرس دقیق پستی جهت ارسال مدرک دوره آموزشی

کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

شماره حساب: 0202126095000
شماره کارت: 0864-8207-1410-6362
شماره شبا: IR1606-2000-0000-2021-2609-5000
بانک آینده | به نام امین نعیم آبادی

تصویر فیش پرداختی را انتخاب کنید.

الصاق تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام الزامی است


کمی صبر کنید...