هم اندیشی سالیانه گروه سرمایه گذاری مسکن در سال 1398 برگزار گردید و کلیه حوزه های تخصصی به ارائه گزارش و تحلیل در خصوص وضعیت موجود صنعت ساختمان و استراتژی کلان گروه سرمایه گذاری مسکن پرداختند. در این جلسه که آقای دکتر امین نعیم آبادی نیز حضور داشتند مهمترین عناوین و سرفصل های کاری گروه سرمایه گذاری مسکن مطرح شد.

گروه سرمایه گذاری مسکن علی رغم ظرفیت های فراوانی که دارد ، هم اکنون سهم اندکی از سبد صنعت ساختمان کشور را دارا می باشد که انشاالله روند بهبود و تعالی را با سیاست گذاری کلانی که مدیران ارشد وضع می نمایند بتواند با سرعت بالایی طی نماید.