به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:

مصطفی سولماز، رئیس شرکت ساب برند و آژانس تبلیغاتی گفت: بخش ساخت و ساز به ویژه تولید مسکن بخشی است که سهم جدی در اقتصاد دارد. اما در شرایط ترکیه می توان دید که تلاش های برندسازی در بخش ساخت و ساز و به ویژه در تولید مسکن کم و تبلیغات یکنواخت و ناکافی است.


مصطفی سولماز، رئیس نمایندگی برند و تبلیغات ساب برند با بیان اینکه در صنعت ساختمان مشکل برند، تبلیغات و فروش وجود دارد، گفت: بخش ساختمان یکی از بخش هایی است که هم با ورود جدی محصول و هم ظرفیت اشتغال در دست ساخت، سهم بسزایی در چرخش چرخ های اقتصاد دارد، گفت: این بخش یکی از بخش هایی است که بیشترین هزینه تبلیغات را دارد. سولماز گفت: «وقتی ما این بخش را در حوزه تخصصی خود بررسی می کنیم. یک "برندینگ" و "مشکل تبلیغاتی" جدی برجسته است. این مشکل را می توان از سختی ها و کاهش خرید و فروش مسکن چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی به راحتی درک کرد.
سولماز اولین مرحله از یک برند بودن را توسعه برنامه هایی توصیف کرد که در تولید معمولی و ایجاد یک وعده مصرف منحصر به فرد ایجاد می کند، گفت: «وقتی به بخش ساخت و ساز نگاه می کنیم، مشاهده می شود که پروژه های مسکن، نام آنها و وعده های پروژه بسیار معمولی است. وقتی فیلم‌های تجاری و تلاش‌های تبلیغاتی بدون «مدیریت برند» به همه این‌ها اضافه می‌شود، همه چیز به اتلاف وقت و پول تبدیل می‌شود. وقتی از منظر «برندسازی ناخودآگاه» که حوزه تخصصی ماست به آن نگاه می‌کنیم، نیازها و پیش‌بینی‌های مشتری در خرید مسکن یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند یا به اندازه کافی تحقیق می‌شوند. به خصوص در تولید برای مصرف مسکن لوکس و پروژه های مسکن، که برای ترکیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی مهم است و انتظار می رود که سلیقه بین المللی را به خود جلب کند، کارهایی که ظاهر می شود می تواند بسیار کسل کننده و معمولی باقی بماند.
زمانی که بخش های ساخت و ساز در بازارهای توسعه یافته بر محور پروژه های مسکن لوکس و بین المللی تحلیل می شوند. سولماز با بیان اینکه نیازها و انتظارات مشتری دور از معمول و برند محور است، گفت: در کشور ما باغ، دره، شهر، جنگل و... است. متأسفانه معماری هایی که با نام و معماری های مشابه قابل تشخیص نیستند را نمی توان به قیمت برند فروخت. این تولیدات با کیفیت بالا سعی می کنند بر اساس «قیمت کالا» که فقط به قیمت مواد، نیروی کار و قیمت زمین نمایه می شود، ارزش کسب کنند. با این حال، «برندسازی» در تولید مسکن؛ با حذف خانه‌ها از کالا بودن، بازارپسندی خانه را در عرصه ملی و به‌ویژه در عرصه بین‌المللی با قیمت‌هایی که منعکس‌کننده ارزش برند باشد، تضمین می‌کند. به این ترتیب هم درآمد شرکت‌های صنعت ساختمان افزایش می‌یابد و هم این بخش که سهمی جدی در اقتصاد دارد می‌تواند همچنان یکی از نقاط عطف مهم تولید ملی باشد.


برندینگ و هویت بخشی تخصصی مجتمع های مسکونی، اداری، ویلایی، تجاری | هلدینگ طاها


تغییر ذهنیت جدی در بحث تبلیغات و شرکت‌های این حوزه مورد نیاز است.
مصطفی سولماز، رئیس شرکت ساب برند و آژانس تبلیغاتی تاکید کرد: برای غلبه بر مشکل برند، تبلیغات و فروش در بخش ساخت و ساز، باید تغییر ذهنیت و تمایز جدی در موضوعات تبلیغاتی شرکت‌های این بخش تجربه شود. سولماز گفت: "برای شرکت ها به طور خاص ضروری است که موضوع "برندینگ" را جدی بگیرند. البته اجازه دهید یک بار دیگر بگوییم که برند یک نام، لوگو، هویت شرکت یا تبلیغ نیست. به طور خلاصه، به جای هدر دادن هزینه های تبلیغاتی در تولید مسکن، باید گذر فوری به «برندینگ» انجام شود، تبلیغاتی که با سیستم های ناخودآگاه در راستای «برند» و اقتصاد تجربی سازگار است، شرکت های ساختمانی که این فرآیند را انجام می دهند، قادر خواهند بود درآمد بلند مدت خود را افزایش داده و تداوم آنها را تضمین می کند.