به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:نهمین هماندیشی آپان
با موضوع:
◀️بررسی چالش های برندسازی، ساختمان و اقتصاد در سال 1401
برگزار شد.

مهمان این جلسه:
آقای دکتر حمید رضا شیرزاد، معاون گروه سرمایه گذاری مسکن

مجری:
آقای دکتر امین نعیم آبادی، رئیس هیأت مدیره گروه آپان

🔴چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401
🔴ساعت 19
◀️به صورت لایو اینستاگرامی


جهش دوباره قیمت مسکن بسیار محتمل است

نهمین هم اندیشی آپان با موضوع  اقتصاد، ساختمان و برندسازی (چالش های سال 1401) در تاریخ 21 اردیبهشت 1401  برگزار شد. در این جلسه دکتر حمیدرضا شیرزاد، معاون گروه سرمایه گذاری  مسکن، مهمان بود. وی ر این نشست تصریح کرد: «دوره های رونق و رکود در صنعت  ساختمان، تحت تأثیر متغیرهای فراوانی در محیط کلان اقتصادی است. لذا نمی  توان آن را به سادگی مورد ارزیابی قرار داد»

شیرزاد  ادامه می دهد: «معمولاً فعالان اقتصادی و مسکن، برای تبیین شرایط و پیش  بینی محیط صنعت از معیارهای رونق و رکود استفاده می کنند. اما با توجه به  آنکه متغیرهای دیگری هم در این حوزه مؤثرند، لذا امکان پیش بینی را پیچیده  می کند.»

این فعال اقتصاد مسکن افزود:  «با توجه به افزایش قیمت انرژی در جهان و عدم جذب منابع و سرمایه در بخش  های تولیدی، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده است. همچنین وجود تورم ها نیز  باعث تحمیل فشار زیادی بر اقتصاد شده و با توجه به عدم امکان اخذ منابع  ناشی از فروش نفت دولت دست به انتشار گسترده اسکانس کرده که این میزان  انتشتر در ماه های اخیر بی سابقه بوده است.»

وی  با ابراز تردید در خصوص ثبات قیمتی در صنعت ساختمان گفت: «با توجه به عدم  پویایی اقتصاد و تولید، افراد افق روشنی برای توسعه کسب و کار خود ندارند و  نتیجه این می شود که این پول مجدداً به صنعت ساختمان سراریز شده و یا در  قالب مهاجرت از کشور خارج می شود. لذا پیش بینی افزایش نرخ ارز و هم راستا  با آن افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نیست.»