به گزارش حوزه مدیریت روابط عمومی گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:نهمین هماندیشی آپان
با موضوع:
◀️بررسی چالش های برندسازی، ساختمان و اقتصاد در سال 1401
برگزار شد.

مهمان این جلسه:
آقای دکتر حمید رضا شیرزاد، معاون گروه سرمایه گذاری مسکن

مجری:
آقای دکتر امین نعیم آبادی، رئیس هیأت مدیره گروه آپان

🔴چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401
🔴ساعت 19
◀️به صورت لایو اینستاگرامی


جهش دوباره قیمت مسکن بسیار محتمل است

نهمین هم اندیشی آپان با موضوع  اقتصاد، ساختمان و برندسازی (چالش های سال 1401) در تاریخ 21 اردیبهشت 1401  برگزار شد. در این جلسه دکتر حمیدرضا شیرزاد، معاون گروه سرمایه گذاری  مسکن، مهمان بود. وی ر این نشست تصریح کرد: «دوره های رونق و رکود در صنعت  ساختمان، تحت تأثیر متغیرهای فراوانی در محیط کلان اقتصادی است. لذا نمی  توان آن را به سادگی مورد ارزیابی قرار داد»

شیرزاد  ادامه می دهد: «معمولاً فعالان اقتصادی و مسکن، برای تبیین شرایط و پیش  بینی محیط صنعت از معیارهای رونق و رکود استفاده می کنند. اما با توجه به  آنکه متغیرهای دیگری هم در این حوزه مؤثرند، لذا امکان پیش بینی را پیچیده  می کند.»

این فعال اقتصاد مسکن افزود:  «با توجه به افزایش قیمت انرژی در جهان و عدم جذب منابع و سرمایه در بخش  های تولیدی، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده است. همچنین وجود تورم ها نیز  باعث تحمیل فشار زیادی بر اقتصاد شده و با توجه به عدم امکان اخذ منابع  ناشی از فروش نفت دولت دست به انتشار گسترده اسکانس کرده که این میزان  انتشتر در ماه های اخیر بی سابقه بوده است.»


برندینگ و هویت بخشی تخصصی مجتمع های مسکونی، اداری، ویلایی، تجاری | هلدینگ طاها


وی  با ابراز تردید در خصوص ثبات قیمتی در صنعت ساختمان گفت: «با توجه به عدم  پویایی اقتصاد و تولید، افراد افق روشنی برای توسعه کسب و کار خود ندارند و  نتیجه این می شود که این پول مجدداً به صنعت ساختمان سراریز شده و یا در  قالب مهاجرت از کشور خارج می شود. لذا پیش بینی افزایش نرخ ارز و هم راستا  با آن افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نیست.»