به گزارش گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها | گروه طاها:

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش :

- تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در اسفند ماه 1399 به 5.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 34.6 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 48.4 درصد کاهش نشان می دهد.

- در ماه مورد گزارش ، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 302.7 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 6.6 درصد افزایش نشان می دهد.گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران