شهر تهران

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 99 | گروه طاها

/post-12

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش: