مارکتینگ

بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان | گروه طاها

/marketing

بازاریابی و فروش ، هویت بخشی و برندینگ در صنعت ساختمان چقدر اهمیت دارد ، ابزارهای مناسب چیست و چه کسری هایی دارد؟