فروچاله

زلزله خاموش | فرونشست و فروچاله ها | دکتر امین نعیم آبادی | گروه طاها

/post-9

در نشستی خبری با اصحاب رسانه، موضوع فرونشست و فروچاله ها به ویژه در استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.