طرح توجیهی فنی اقتصادی

تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی | گروه طاها

/post-18

بدون شک قبل از هرگونه سرمایه­ گذاری ، اجرای پروژه و یا هر فعالیت اقتصادی یا تولیدی دیگر، انجام مطالعات طرح توجیهی (امکان­ سنجی) یا FS لازم است.