ایزد آبان پارسه

گروه آپان برندینگ تخصصی صنعت ساختمان

/apan

آپان، همان آبان است که دلالت بر آناهیتا، ایزد بانوی زایش و آبادانی دارد.