فرم درخواست واگذاری اختصاصی واحد تجاری

فرم درخواست واگذاری ، دکوراسیون و راه اندازی واحدهای مجتمع تجاری رونیکامال

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی مالک واحد را بنویسید. نام و نام خانوادگی مالک واحد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی مالک واحد را بنویسید. کد ملی مالک واحد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی مالک واحد را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
آدرس پستی محل سکونت را بنویسید. آدرس پستی محل سکونت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی محل سکونت را بنویسید. کد پستی محل سکونت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی محل سکونت را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
محل قرارگیری واحد را انتخاب کنید.
شماره واحد را بنویسید. شماره واحد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
متراژ واحد (متر مربع) را بنویسید. متراژ واحد (متر مربع) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

ارسال فایل PDF تصویر قرارداد خرید واحد تجاری را انتخاب کنید.

توضیحات (در صورت نیاز) را بنویسید. توضیحات (در صورت نیاز) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات (در صورت نیاز) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...