مدیریت بهره برداری مجتمع های تجاری و سپردن کار آن به شرکت مدیریت بهره برداری زبده و کاربلد جزو دغدغه های کارفرمایان و سرمایه گذاران است، چرا که ورود به ساخت مجاتع تجاری بدون در نظر گرفتن مسیر برندینگ و هویت بخشی مجتمع تجاری و عدم حضور یک شرکت مدیریت بهره برداری از ابتدای پروژه به عنوان مشاور در کنار شرکت مهندسین مشاور طراح و تیم عملیات اجرایی و ساخت می تواندمنجر به بروز زیان ها و لطمات جبران ناپذیری گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و ارائه فرمت قرارداد بهره برداری مجتمع تجاری بپردازیم. بدیهی است که بندها و مفاد تخصصی دیگری نیز به جز متن حاضر و بسته به نیاز هر مجتمع تجاری، تکمیل کننده یک قرارداد مناسب می باشد.

گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها با بیش از یک دهه فعالیت موفق در صنعت ساختمان و با شعار از امکانسنجی تا بهره برداری به دنبال تحقق ایجاد یکپارچگی کامل از ابتدای مسیر تعریف پروژه تا راه اندازی، بهره برداری و رونق بخشی مجتمع ها و پروژه های مختلف بوده و توانسته است در رزومه خود مجتمع های مسکونی، ویلایی، اداری، بیزینس سنترها، تجاری، تفریحی، فودکورت، سینما، رستوران های ملی و بین المللی، شهربازی، هایپر مارکت ها، مراکز ورزشی و بدنسازی، مراکز درمانی، کارواش، همکاری با برندهای نام آشنای ایران و منطقه و ... را ثبت نماید.


گروه طاها - تماس با ما

جهت اخذ خدمات مدیریت بهره برداری مجتمع تجاری اداری مسکونی و مدیریت ساختمان روی تصویر بالا کلیک و فرم مربوطه را تکمیل نمایید


بسمه تعالی

قرارداد راه اندازی و مدیریت بهره برداری و سرویس و نگهداری

مجتمع تجاری اداری فرهنگی و ورزشی ......


ماده 1 : طرفین قرارداد

نظر به اینکه شرکت/مالک/آقای ...... به استناد مالکیت قانونی پلاک‏های اصلی و فرعی ثبتی ...... واقع در منطقه ...... شهر ...... و پروانه ساختمانی شماره ...... مورخ ...... صادره از سوی شهرداری ...... ، نسبت به احداث مجتمع تجاری اداری ، فرهنگی ورزشی ......  به نشانی ...... اقدام و منافع و سرقفلی واحدهای تجاری و اداری را بر طبق قراردادهای تنظیمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نموده است ، لذا با توجه به اختیارات اعطائی و قبولی خریداران و سایر طرف های قراردادی ( فروش سرقفلی، اجاره و مشارکت )، مبنی بر مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از مجتمع و راهبری آن ، توسط شرکت/مالک/آقای ...... و مجوز تفویض آن به شخص ثالث ، این قرارداد به طرفیت گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها به عنوان مدیر بهره‌برداری و نگهداری ، طبق مفاد قراردادهای فروش و حسب ماده 10 قانون مدنی با قصد و رضای کامل طرفین تنظیم و به شرح مفاد ذیل الذکر، مورد توافق قرار گرفت.

اين قرارداد به همراه مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است بین شرکت/مالک/آقای ...... به شماره ثبت/کدملی ...... و شناسه ملی ...... به نمایندگی آقایان ...... به نشانی ...... تلفن ...... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک سو و گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها به شماره ثبت ...... و شناسه ملی ...... به نمایندگی آقایان ...... به نشانی ...... تلفن ....... که در این قرارداد مدیر بهره بردار نامیده می شود از سوی دیگر به شرح ذیل منعقد و طرفین موظف به اجرای مفاد آن خواهند بود. 


ماده 2 – موضوع قرارداد :

انجام خدمات کلیه امور مربوط به راه اندازی و مدیریت بهره‌برداری و سرویس و نگهداری ساختمان مجتمع تجاری اداری فرهنگی ورزشی ......، و کلیه فعالیتهای مرتبط با رونق بخشی و ایجاد پا خور برای مجتمع مذکور مشتمل بر  ...... طبقه ساختمانی، به تفکیک ...... طبقه اداری و ...... طبقه تجاری و فرهنگی ورزشی به تعداد ...... واحد تجاری (شامل، ...... واحد فروشگاهی و ...... واحد هایپر ، ...... واحد کنسرت هال و ...... واحد تفریحی ( شهر بازی ) و ...... واحد رستوران و غرفه های غذائی (فود کورت در طبقات) و تعداد ...... سالن سینما  و ...... طبقه پارکینگ  شامل تعداد ...... واحد پارکینگ و ...... واحد اداری ، و انباری های متعلق به واحدهای تجاری مجتمع و کلیه مشاعات ساختمان شامل فضاهای تاسیساتی، اتاق های کارکنان و راهروها و راه پله ها و کوریدورهای متعلقه و رمپ ها و فضاهای مرتبط دسترسی به پارکینگ‌ها و سایر فضاهای عمومی موجود در آن جمعا به مساحت کل حدود ...... متر مربع مطابق پیوست شماره یک . 

تبصره 1: از آنجائیکه حسب سیاست های اجرائی کارفرما ، ساخت و تکمیل و راه اندازی و مدیریت بهره برداری و نگهداری کامل از تمامی نواحی و سطح و سطوح مجتمع تجاری اداری ......  در چند فاز برنامه ریزی گردیده است ، حسب توافق بعمل آمده کلیه خدمات مندرج در این قرارداد طبق سرفصل های فوق و مفاد و تبصره ها و بندهای آتی مشروح ذیل صرفاً مربوط به فاز یک مجتمع تجاری اداری فرهنگی و ورزشی ....... بوده که شامل نواحی و طبقات مندرج در ذیل می باشد: 

طبقه ...... مشتمل بر ...... واحد تجاری با احتساب ...... واحد هایپر با انباری اختصاصی مربوط به آن (در طبقه ...... )، با تعریف دسترسی های ورودی نفر رو از طبقه ...... تجاری و ایجاد تامین مسیری مستقیم و ایزوله و قابل کنترل از پله برقی فعال (تراز ...... به ...... ) و با دسترسی وسیله نقلیه خودرو از طریق رمپ ورودی به پارکینگ طبقه ...... با ظرفیت حدود ...... پارک خودرو و دسترسی به طبقه ...... از طریق مووینگ واک (داخل فضای اختصاصی هایپر) و تعداد ... دستگاه آسانسور قابل دسترسی به سایر نواحی طبقه ...... 

ماده 3- مدت قرارداد :

قرارداد پس از امضا طرفین از تاریخ ...... لغایت ...... به مدت ...... شمسی می باشد . بدیهی است مدت قرارداد پس از اتمام دوره مذکور با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است. 


در حال تکمیل ...